فروش بازی اعداد است! به عنوان فروشنده احتمالا برای یک فروش موفق باید 10 یا 20 یا حتی 50 نفر صحبت کنید و به ازای دریافت یک جواب مثبت مجبورید ده ها بار جواب منفی بگیرید, خوب با این جواب های منفی چه باید کرد؟
نگران نباشید ماشین حساب فروش یک راز مهم را برای شما فاش خواهد کرد و آن راز مهم این است هرکدام از این نه ها برای شما درآمد ایجاد می کند.
باور نمی کنید؟ با فرم زیر درامدی که هر نه برای شما ایجاد می کند را محاسبه کنید !

شما حدودا در ماه تماس تلفنی دارید و فقط از تماس بابت فروش جواب مثبت می گیرید و احتمالا تماس شما جواب خوش آیندی برای شما ندارد.
یعنی اینکه در ماه نفر به شما می گویند نه.

خوب اگر شما در ماه به جای نه نه بشنوید احتمالا درآمدتان 2 برابر می شود و به جای تومان تومان درآمد خواهید داشت چرا که به جای تماس در روز تماس گرفته اید و احتمالا به جای فروش فروش انجام داده اید.
پس ارزش هر نه شما برابر است با :

/ =

تومان

در آمدی که هر نه برای شما ایجاد می کند

2 برابر نه بیشتر بشنوی


درآمد هر ماهت تومان میشه

بعد از شنیدن هر نه


به خودت بگو به به, تومان سود کردم

ممکنه این جملات به شما انگیزه بده

در طول عمر کاری خود بیشتر از 9000 ضربه رو از دست دادم, تقریبا 300 بازی را باختم و 26 ضربه امیتاز را که تیم برای زدنشان به من اعتماد کرده بود از دست دادم , بارها و بارها و بارها در زندگی شکست خوردم و این دلیل موفقیت من بود.

مایکل جردن

من شکست نخورده ام , من فقط 10000 راه پیدا کردم که به کارم نمی آمدند.

توماس ادیسون

موفقیت یعنی عبور از یک شکست به شکست دیگر, بدون از دست دادن اشتیاق برای موفقیت.

وینستون چرچیل